We’ve believed good health and beauty come from the inside out.  The Holistic health regimes. We’ve also believed that western medicine is incomplete, only striving to treat illness, rather than get to its root cause and curve it! The root that causes the problem!

Using both the combination of traditional healthcare approaches that date back centuries, in junction with modern technology and find the root that causes the problems! And understanding of disease. Hope that one day we will find the cures for thousands of disease now plaguing the society.

 

Chúng tôi tin rằng sức khoẻ và vẻ đẹp xuất phát từ bên trong. Chúng tôi cũng tin rằng y học phương Tây là không đầy đủ, chỉ phấn đấu để chữa bệnh, chứ không phải là tìm nguyên nhân  từ gốc rễ của nó và uyển chuyển theo đường cong để chữa trị! Gốc rễ chính là nguyên nhân gây ra vấn đề!


Sự kết hợp của phương pháp chăm sóc sức khoẻ truyền thống của phương đông có từ hàng ngàn thế kỷ, đi liền với công nghệ hiện đại và tìm ra căn nguyên gây ra vấn đề! Và sự hiểu biết về bệnh tật. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy các phương pháp chữa trị cho hàng ngàn bệnh bây giờ làm cho xã hội điêu đứng và khổ sở mà phương pháp trị liệu chưa hoàn toàn cho lắm.

Garden Grove, CA 92843 | iluvnutrition.com  |  Tel. 888.476.9922

STAY UP TO DATE
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 by iLuvNutrition. All Rights Reserved